Планове и цени2019-09-26T14:44:24+00:00

Описание и цени на планове за професионална поддръжка на страница в социалните мрежи

В таблиците по-долу ще откриете кратко описание на включените типове публикации към всеки план. Разработили сме няколко примерни пакета, съчетаващи в себе си оптималния брой и вид постове. Всеки от тях включва анализ, изграждане на стратегия и прилагане на добрите практики.

 • Анализ на настоящото състояние на страницата

 • Обсъждане на целите, които искате да постигнете посредством рекламата.

 • Предлагане на работеща стратегия за онлайн маркетинг и реклама, която да водене до реализиране на целите.

 • Анализ на активността на настоящата база от фенове.

 • Създаване на съдържание, провокиращо реакции и активност в страницата. Респективно намаляне на потенциалната цена на платената реклама към Facebook.

 • Утвърждаване на активна общност от настоящи фенове на бранда, които имат доверие в предлаганите продукти и/или услуги.

 • Привличане на нови потенциални фенове и клиенти, които от своя страна биха препоръчали бранда и на свои познати и приятели.

 • Периодичен анализ на постигнатите резултати. Установяване на печеливши аспекти.

Свържете се с нас

Създадохме и няколко плана, особено подходящи за нуждите на всеки онлайн магазин. В тях освен видовете публикации, подходящи за всяка професионална поддръжка на профил в социалната мрежа, добавихме и постове тип каросел, които имат възможност за поставяне на директни линкове към сайта, като по този начин са чудесен способ за генериране на трафик и директни продажби.

 • Анализ на настоящия трафик към сайта. Откриване на добри и лоши практики, прилагани до момента.

 • Обсъждане на целите, които искате да постигнете посредством рекламата. Обсъждане и изясняване на таргета за предлаганите стоки или услуги.

 • Предлагане на работеща стратегия за онлайн маркетинг и реклама, която да доведе до реализиране на целите. Достигане до нови потенциални клиенти, както и утвърждаване на доверието на настоящите клиенти.

 • Анализ на активността и проучване на поведението на настоящата база от фенове. Предлагане на стратегия вдигане на процента завършени покупки на стоки или услуги.

 • Създаване на съдържание, провокиращо реакции и активност в страницата. Респективно намаляне на потенциалната цена на платената реклама към Facebook. Съответно паралелно публикуване и на публикации, целящи директни продажби и трафик към сайта.

 • Утвърждаване на активна общност от настоящи фенове на бранда, които имат доверие в предлаганите продукти и/или услуги. Генериране на съдържание, подканващо към обратна връзка и изграждането на комуникация и връзка с клиентите. Изграждане на общност около бранда.

 • Привличане на нови потенциални фенове и клиенти, които от своя страна биха препоръчали бранда и на свои познати и приятели. Разширяване на първоначалния таргет до предела на възможния кръг потребители, които биха се заинтересовали от предлаганите продукти и услуги.

 • Периодичен анализ на постигнатите резултати. Установяване на печеливши аспекти. Анализ на работещи решения и планиране на разширяването и прилагането им с цел положителен ръст на интереса и продажбите на бранда.

Всеки план може да бъде модифициран според нуждите и целите на бранда. Посочените цени са без включен ДДС.

Свържете се с нас

Описание и цени на провеждане на Google Adwords кампании

Small Business

100лв + 30% на месец без ДДС
 • за бюджет за реклама: 150-450лв на месец с до 25 ключови думи

Ecommerce

150лв + 20% на месец без ДДС
 • за бюджет за реклама: 450-1000лв на месец с до 60 ключови думи

Larde Projects

200лв + 15%на месец без ДДС
 • за бюджет за реклама: 1000+лв на месец с до 120 ключови думи

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 • всички първоначални настройки на рекламната кампания съобразени с конкретния бизнес

 • проучване на ключовите думи и избиране на най-подходящите за всеки конкретен случай

 • анализ на конкуренцията и правилно позициониране на рекламата

 • ежедневно управление и оптимизиране на кампанията, анализ на метриките

 • писане на рекламни послания и рекламни разширения, тестване и отсяване на най-добрите

 • ежемесечен отчет и следене на статистиката

Свържете се с нас

Recent Works

Contact us

We would be glad to get to know your business needs and to propose an appropriate strategy to achieve the goals you have set. Do not hesitate to contact us to discuss the possibilities of working together.

LET`S TALK

Call Now Button